Løbeskadestue

Løbeskadestue

Løbeskadestue

Langt de fleste akut opståede løbeskader kan behandles ved at:

Hvile/aflaste, nedkøle (is), stram forbinding, holde den beskadigede del over hjertehøjde og gradvis begynde at bruge den beskadigede del igen (forsigtige ubelastede bevægelser).

Dette foregår typisk de første 24-48 timer. Herefter eller endda undervejs kan det være en fordel at konsultere din fysioterapeut. Du vil her kunne få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Fysioterapeuten vil kunne starte med at behandle din skade så omfanget af den kan reduceres. Du vil få vejledning i hensigtsmæssig aflastning og belastning af skaden.

Du behøver ikke henvisning fra lægen, da du kan vælge at komme til inden for 24 timer efter skadens opståen (ikke i weekender) ved selv at betale det fulde honorar.

OBS!! Ved mistanke om fraktur (brækket knogle) eller større muskelskader bør skadestuen kontaktes.