Omstilling og gradvis øget aktivitet i FysHuset.

Omstilling og gradvis øget aktivitet i FysHuset.

Omstilling og gradvis øget aktivitet i FysHuset.

Vi åbner stille og rolig op igen efter sundhedstyrelsen anbefalinger.

Ring ind på 58374040 og hør om du kan få behandling.

Sundhedsstyrelsens retningslinje har fortsat fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale. Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv. Vi åbner derfor stille og roligt efter retningslinjen fra mandag d. 20. april. I første omgang åbnes der op for enkelte patienter som er udvalgt efter en række kriterier fra sundhedsstyrelsen.

 

  • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden

 

  • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette

 

  • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder

 

  • påvirkning af livskvaliteten

 

  • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

 

Dog skal telefon- og videokonsultationer fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Hvis dette ikke er muligt vurderes ud fra den enkelte person efter ovenstående. Sundhedsstyrelsen skriver i retningslinjen, at gruppeaktiviteter, altså hold, fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet. Retningslinjen afviser ikke brug af hjemmebehandling og nævner specifikt behovet for behandling i hjemmet i forbindelse med ordningen om vederlagsfri fysioterapi.

 

Klinikken har følgende procedure for dem der kommer i FysHuset:

Skærmbillede 2020-04-19 21.11.12

Vi glæder os meget til at komme i gang og se jer alle igen.

Med venlig hilsen

FysHuset