Søg
Close this search box.

Osteoporose

I FysHuset tilbyder vi skræddersyet osteoporosebehandling og træning, fokuseret på forbedring af knogle og muskelstyrke, understøttet af appen "Mine Knogler" for et aktivt liv.

Styrk livet med osteoporose

I FysHuset behandler vi udfordringerne ved osteoporose med en helhedsorienteret tilgang, der kombinerer faglig ekspertise og personlig omsorg. Vores mål er at styrke hver enkelt patient gennem skræddersyet behandling, holdtræning, og innovativ støtte som appen “Mine Knogler”. Vi arbejder for at forbedre livskvaliteten for dem, der lever med osteoporose, og viser vejen mod et stærkere og sundere liv.

Individuel behandling til osteoporose-patienter

I FysHuset starter vi med en grundig indledende undersøgelse for at forstå hver patients specifikke situation. Dette fører til udviklingen af en personlig behandlingsplan, der tager højde for patientens individuelle behov og ønsker. Vores fysioterapeuter arbejder tæt sammen med patienterne, bygger stærke relationer og sikrer, at hver enkelt får den bedst mulige træning og vejledning.

Holdtræning for osteoporose-patienter

Vores holdtræning er skræddersyet til at styrke patienter med osteoporose. Under ledelse af vores erfarne fysioterapeuter fokuserer vi på øvelser, der forbedrer fleksibilitet, styrke og generel funktionsevne. Holdtræningen foregår i en støttende atmosfære fyldt med empati og humor, hvilket bidrager til et motiverende og positivt træningsmiljø.

Fordele og resultater af behandlingen

Vores specialiserede træningsprogrammer er designet til at imødekomme de specifikke udfordringer, som osteoporose-patienter står overfor. Med erfarne fysioterapeuter ved roret opnår vores patienter effektive resultater, som spænder fra øget knoglestyrke til forbedret livskvalitet.

Praktisk gennemførelse af behandlingsforløbet i FysHuset

Behandlingsforløbet i FysHuset begynder med en indledende evaluering, hvorefter vi udvikler en individuel behandlingsplan. Denne plan evalueres og tilpasses løbende for at sikre, at patienten modtager den mest effektive og passende behandling gennem hele forløbet.

Appen “Mine Knogler”

Sundhedsstyrelsen har udviklet en app, “Mine Knogler”, der giver patienter med osteoporose værdifulde ressourcer og støtte til at leve med deres tilstand. Appen indeholder information og rådgivning om kost, motion og behandlingsmuligheder, hvilket er i overensstemmelse med vores tilgang i FysHuset. Denne app er et fantastisk værktøj, der supplerer vores behandlingsstrategier og giver patienterne mulighed for at tage en mere aktiv rolle i deres eget helbred.

Henvisningsproces

Patienter kan henvises til individuel fysioterapi og/eller deltage i vores holdtræning. Henvisningen er en integreret del af vores behandlingstilbud og sikrer, at hver patient modtager den rette kombination af personlig opmærksomhed og støtte i deres træning. Vores behandling er tilgængelig gennem sygesikring med lægehenvisning, selvbetaling eller sundhedsforsikring. Vi guider dig gennem valg af den bedste løsning for dit specifikke tilfælde og sikrer, at processen er så gnidningsfri og komfortabel som muligt.

Afsluttende bemærkninger

I FysHuset er vores ultimative mål at forbedre livskvaliteten for vores patienter. Vi lægger stor vægt på vores kerneværdier og stræber efter at skabe et fællesskab, hvor hver patient føler sig støttet og motiveret. Vi tror på, at en kombination af individuel behandling og styrkende fællesskab kan gøre en reel forskel i håndteringen af osteoporose. Hos os er du ikke bare en patient; du er en del af FysHusets familie, hvor vi sammen arbejder hen imod et stærkere, sundere og gladere liv.

Mette Zethner

fysioterapeut

Hvad betyder t-score og osteopeni i forbindelse med osteoporose?

Læs mere
Læs mindre

T-scoren vurderer knogletætheden ved at sammenligne den med en sund ung voksens knogletæthed. Osteopeni er et forstadie til osteoporose, hvor knogletætheden er lavere end normalt, men ikke så lav som ved osteoporose. Det anses som en advarselssignal for fremtidig osteoporose.

Er osteoporose kun en risiko for ældre mennesker?

Læs mere
Læs mindre

Selvom risikoen for osteoporose stiger med alderen, og kvinder efter overgangsalderen er særligt udsatte, kan tilstanden påvirke alle aldre og køn. Yngre mennesker, særligt med genetisk disposition for osteoporose, kan også være i risiko.

FysHuset

Norvangen 3D
opgang B / C, 2 sal
4220 Korsør

Kontakt FysHuset

Kontakt