Søg
Close this search box.

Ondt i APV’en – Rådgivning om APV

Boost arbejdsmiljøet med FysHuset: Skræddersyet APV for optimal trivsel og produktivitet.

Fremme arbejdsmiljøet med fysHusets APV-Ekspertise

I en tid, hvor arbejdsmiljøet er i konstant udvikling, bliver betydningen af en sund og sikker arbejdsplads mere og mere afgørende. En veludført arbejdspladsvurdering (APV) står centralt i dette arbejde, da den ikke blot opfylder lovgivningsmæssige krav, men også lægger grundlaget for et arbejdsmiljø, der fremmer både velvære og produktivitet. Med FysHusets dybtgående forståelse for vigtigheden af disse aspekter, tilbyder vi vores ekspertise for at assistere virksomheder i at skabe et optimalt arbejdsmiljø gennem vores tilpassede APV-ydelser.

Hvordan er forløbet med FysHuset i forhold til APV

Forberedelse med Engagement: Hos FysHuset starter vores tilgang med en omfattende forberedelse, hvor vi sætter en dyd i at involvere medarbejdere på alle niveauer. Vores engagement i denne proces sikrer, at hver stemme bliver hørt, og at APV’en bliver et fælles projekt, der afspejler hele organisationens behov og ambitioner.

Identifikation af risici med professionalisme: Med en grundig og professionel tilgang identificerer vi de potentielle risici i jeres arbejdsmiljø. Vores ekspertteam benytter en kombination af onsite observationer, detaljerede spørgeskemaer og dybdegående interviews for at sikre, at vi får et komplet billede af de udfordringer, jeres arbejdsplads står overfor.

Risikovurdering med ærlighed: Vores erfaring sikrer en ærlig og nøjagtig vurdering af de identificerede risici. Vi prioriterer åbenhed og transparens i vores feedback og anbefalinger, så I kan træffe informerede beslutninger om, hvordan disse risici bedst håndteres.

Handlingsplan med empati: Med en dyb forståelse for både medarbejdernes og virksomhedens behov udvikler vi en handlingsplan, der med empati adresserer de fundne risici. Vores mål er ikke blot at eliminere eller minimere disse risici, men også at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes velvære er i centrum.

Implementering og opfølgning: Vores engagement slutter ikke med planlægningen. Vi står ved jeres side gennem implementeringsfasen og sikrer, at løsningerne bliver integreret på arbejdspladsen. Gennem regelmæssig opfølgning og evaluering sørger vi for, at jeres APV forbliver relevant og opdateret, reflekterende over for både ændringer i arbejdsmiljøet og lovgivningen.

Invester i arbejdsmiljøet med FysHusets APV-Ydelser

Hos FysHuset forstår vi, at et godt arbejdsmiljø er fundamentet for både medarbejdertilfredshed og virksomhedens succes. Vores tilbud om at assistere med udarbejdelse og opdatering af APV’en er baseret på en fysioterapeutisk tilgang, der sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi ser dette som en investering i jeres medarbejderes velvære og virksomhedens langsigtede produktivitet.

Lad os sammen arbejde mod et bedre arbejdsmiljø. Kontakt FysHuset i dag for at høre mere om, hvordan vores tilpassede APV-ydelser kan gøre en forskel på jeres arbejdsplads. Vores team står klar til at guide jer gennem processen og sikre, at jeres arbejdsplads ikke blot lever op til lovgivningens krav, men også bliver et sted, hvor alle medarbejdere trives og yder deres bedste.

Britt Hofstedt Hansen

Fysioterapeut

Hvem er ansvarlig for at lave APV’en?

Læs mere
Læs mindre

Ansvaret for at lede APV-processen ligger primært hos arbejdsgiveren. Det er dog en samarbejdsindsats, hvor medarbejderne spiller en afgørende rolle. Dette samarbejde skaber en holistisk tilgang, der kombinerer ledelsens overblik med medarbejdernes unikke erfaringer og observationer.

Hvad sker der, hvis APV’en afslører problemer og hvordan kan eksterne eksperter hjælpe med APV’en?

Læs mere
Læs mindre

Når APV’en identificerer udfordringer, kræves udarbejdelse af en handlingsplan. Denne plan kan omfatte ændringer i arbejdsrutiner, anskaffelse af nyt udstyr eller implementering af træningsprogrammer. Formålet er at håndtere eksisterende problemer og forhindre gentagelse af dem. Inddragelse af eksterne eksperter beriger APV-processen med specialiseret viden. Disse eksperter kan udføre ergonomiske vurderinger, tekniske inspektioner og levere målrettet træning. Denne ekstra ekspertise styrker APV’en og sikrer en mere omfattende evaluering af arbejdsmiljøet.

FysHuset

Norvangen 3D
opgang B / C, 2 sal
4220 Korsør

Kontakt FysHuset

Kontakt