Fysioterapi – Individuel behandling

Fysioterapi – Individuel behandling

Fysioterapi – Individuel behandling

Hvad er en fysioterapeut eller fysioterapi?

Fysioterapeuter er specialister i at hjælpe patienter med problemer - smerter i kroppen.

Fysioterapi er behandlingsmetoder eller aktiviteter, der hjælper dig til at fungere bedst muligt i din hverdag. Fysioterapi kan forebygge eller behandle lidelser i kroppen og retter sig især mod de dele af kroppen, du bruger, når du bevæger dig. Fysioterapeuter holder mennesker i bevægelse.

Metoderne er enten direkte (med berøring) eller indirekte (instruktion, undervisning, korrektion og vejledning).

Fysioterapi i FysHuset vil oftest blive udført på klinikken, men kan også foregå i patientens eget hjem, på en virksomhed, i en sportsklub eller for den sags skyld i skoven, noret eller ved stranden.

Hvordan gør du?

Hvis du har et problem, du ønsker en fysioterapeutisk vurdering eller behandling af, skal du gå til din alment praktiserende læge. Lægen vil så ud fra en lægefaglig vurdering tage stilling til, om dit problem er berettiget til tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. Hvis det er det, vil du få en henvisning (lagt ud på internettet) og du kan frit vælge en fysioterapeut, som har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Det er også muligt at gå direkte til en fysioterapeut uden henvisning (uden tilskud fra den offentlige sygesikring). Her gives dog tilskud fra sygesikringen Danmark - hvis du er medlem her.