Fysioterapi – Hjemmebehandling

Fysioterapi – Hjemmebehandling

Fysioterapi – Hjemmebehandling

Behandling i eget hjem eller på institution

 

Hvem kan få hjemmebehandling

De patienter, der ikke har mulighed for at komme til fysioterapeutisk behandling på klinikken, tilbyder FysHuset HJEMMEBEHANDLING. Det er lægen, der vurderer om en patient er berettiget til at modtage behandling i eget hjem.

Hvor kan man få hjemmebehandling

FysHuset, Allan, Britt, Mette og Maria, tilbyder hjemmebehandling i hele Gl. Korsør kommune.

Hvad koster det

Ofte vil en person, som er berettiget til hjemmebehandling være omfattet af den vederlagsfrie ordning (snak med din læge om ordningen eller kontakt klinikken på tlf. 58374040). Er du ikke omfattet af den vederlagsfrie ordning, vil prisen følge de overenskomstbestemte takster. Der pålægges et transporttillæg til behandlingen, der også er overenskomstbestemt. Hvis du er plejehjemsbeboer eller bor i en ældrebolig med plejehjemsstatus er der ikke noget transporttillæg.

Kan man få tilskud

Der gives tilskud til lægehenvist fysioterapeutisk hjemmebehandling fra Den Offentlige Sygesikring og Sygeforsikringen Danmark. Har du et medicinkort, som berettiger dig til tilskud på medicin, yder kommunen samme tilskudssats til den fysioterapeutiske behandling.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 58374040.